Trade In Terms & Condition

เงื่อนไขการซื้อขายแลกเปลี่ยน

1. สินค้า

1.1 สินค้าที่ต้องการขาย หากบริษัทได้รับสินค้าที่ผู้ขายส่งมาถึงเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะทำการบันทึกภาพการตรวจเช็คสินค้า
เพื่อเป็นหลักฐานทุกครั้ง ถ้าเกิดปัญหาโดยตัวสินค้าไม่ตรงกับรายละเอียดที่ผู้ขายแจ้งเข้ามา ดังเช่น

 • แผ่นดิสก็มีรอยขีดมากกว่าข้อกำหนดที่เลือกไว้ 
 • แผ่นเกมส์ไม่ตรงกับรูปภาพที่ถ่ายเข้ามา 
 • กล่องเกมส์มีรอยแตกหัก ร้าว หรือปกเกมส์ขาด ยับ โดนน้ำ หรือปัญหาอื่นๆ บริษัทจะติดต่อกลับที่ผู้ขายอีกครั้งเพื่อยืนยันราคาเปลี่ยนแปลงรับซื้อ หรือผู้ขายต้องการให้ส่งสินค้ากลับ (การส่งกลับผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย) 
 • บริษัทจะเก็บเอกสารใบสั่งซื้อไว้ 3 วัน นับจากวันที่ได้รับทางอีเมล หากผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่ได้ทำการแจ้งโอนเงินหรือส่งสินค้าถึงทางบริษัทในเวลาดังกล่าว จะถือว่าได้สละสิทธิ์และบริษัทขออนุญาตยกเลิกรายการใบสั่งซื้อนั้นๆ เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์


1.2 สินค้าที่ต้องการซื้อ ทางบริษัทมีการระบุราคา พร้อมแยกประเภทของสินค้า New & Use ไว้หลังชื่อสินค้าเรียบร้อย กรณีเกิดปัญหาจากผู้ซื้อทำรายการผิดพลาด สั่งซื้อผิดประเภทและต้องการเปลี่ยน ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

 • เกี่ยวกับรหัส DLC หรือ Code ที่แถมมากับแผ่นเกม กรณีสินค้าแบบ Use บริษัทจะถือว่ารหัสทุกประเภท ที่มีแถมมาในกล่องสินค้าของเรานั้น มีการใช้งานไปแล้ว โดย DLC และ Code นั้นจะไม่มีผล กับการเล่นเกมส์ใดๆ ในเชิงเทคนิค

2. การจัดส่ง

 • กรณีเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า แล้วมีค่าจัดส่งเพิ่มขึ้น ทางผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบชำระเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • กรณี Trade-In แล้วเกิดการผิดนัดรับสินค้าอันเนื่องมาจากฝั่งผู้ซื้อทางผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าจัดส่งที่เพิ่มขึ้น
 • กรณี Trade-In ผ่าน Vaaluu Mail บริษัทจะส่งสินค้าในส่วนของ Select New Game ให้ผู้ซื้อ หลังจากได้รับสินค้า ที่ทำการ Trade-In เข้ามาแล้ว ผ่านการจัดส่ง Kerry โดยใช้เวลาทำการไม่เกิน 1 – 3 วันทำการ
 • กรณีการรับสินค้าเกิดการผิดพลาดจากข้อมูลที่อยู่ และชื่อผู้รับโดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของทางผู้ซื้อ ถ้าให้ที่อยู่ผิด แล้วมีผู้อื่นเซ็นต์รับสินค้า บริษัทจะไม่ชดเชยค่าสินค้าหรือส่งสินค้าให้ใหม่ ยกเว้นที่ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นจากทางบริษัท
 • กรณีที่ผู้ซื้อให้ที่อยู่และชื่อผู้รับที่ถูกต้อง แต่มีการแอบอ้างเซ็นต์รับสินค้าไปแทน บริษัทจะช่วยติดตามพัสดุนั้นให้อย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือส่งสินค้าให้ใหม่ได้

3. การชำระเงิน

 • กรณีผู้ซื้อเกิดผิดพลาดโอนเงินเข้าผิดบัญชี หรือการทำธุรกรรมทางการเงินใดๆเพื่อเป็นการจ่ายค่าสินค้า โดยที่ทางบริษัทไม่ได้รับเงินจำนวนนั้นๆ บริษัทถือว่าไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าสินค้า และเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 • กรณีผู้ซื้อทำการแจ้งชำระเงินเท็จรวมทั้งการกระทำใดๆ ก็ตามที่ทำให้บริษัทเข้าใจว่าได้มีการโอนเงิน จ่ายค่าสินค้านั้นแล้ว บริษัทจะถือเป็นความผิดทางอาญาและจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าจากเหล่ามิจฉาชีพ
 • กรณีที่บริษัทมีการคืนเงินกลับให้ผู้ซื้อ โดยบริษัทจะดำเนินการหลังจากมีการตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างแล้ว ภายในระยะเวลา 7วันทำการ

4. เครดิตสโตร์
กรณีผู้ซื้อทำรายการขายสินค้าโดยแลกเป็นเครดิตสโตร์ บริษัทจะดำเนินการปรับยอดเงินดังกล่าวให้
หลังจากได้รับสินค้าที่ส่งให้บริษัทเรียบร้อยแล้ว ภายใน 24 ชม. ในวันเวลาทำการ

5. ข้อมูลส่วนตัว
ในการใช้งานซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการ ผู้ซื้อยินยอมให้บริษัท แจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ให้ผู้จัดจำหน่ายหรือผู้จัดส่ง โดยผู้ซื้อยอมรับและตกลงยินยอมตามเงื่อนไขการใช้งานซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการของบริษัท เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการ

6.เฉพาะผู้สมัครสมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิ์ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนหรือบริการ ในเว็บไซต์ Vaaluu.com

7. การฉ้อฉล หลอกลวง หรือปลอมแปลงข้อมูลเพื่อ ซื้อสินค้า บริการ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วน หรือทั้งหมดนั้น บริษัทจะพิจารณายกเลิกชื่อผู้ใช้งานหรือเรียกคืนสินค้าหรือบริการ พร้อมทั้งบริษัทจะดำเนินคดีตามกฏหมายขั้นสูงสุด
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงสิทธิประโยชน์จากระบบสมาชิก เหรียญสะสมและอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า