ราคา

**สีเขียว   = ราคามีการขยับขึ้น

**สีเหลือง = ราคามีการขยับลง

ชื่อเกมส์

**สีเหลือง = รายชื่อเพิ่มเข้ามาใหม่