TERMS & CONDITIONS

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. การบังคับใช้นโยบายทั่วไป
โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อย่างรอบคอบ คุณต้องยอมรับเงื่อนไขทั้งหมด เพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Vaaluu (ไม่ว่าคุณจะซื้อหรือไม่) หากคุณ ไม่เห็นด้วยกับส่วนหนึ่งส่วนใด โปรดอย่ายอมรับหรือใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Vaaluu หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ กรุณาติดต่อบริษัท ผ่านทางอีเมล์ order@vaaluu.com หรือ เบอร์ติดต่อ 098-905-6782 และกรุณาอย่าเริ่มใช้เว็บไซต์จนกว่าคุณพอใจและสามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมด

เราขอสงวนสิทธิ์ใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่จะส่งผลไปยังการเปลี่ยนแปลง
ในกฎหมายที่ใช้บังคับ, ข้อกำหนดตามกฎระเบียบหรือการรักษาความปลอดภัยคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง
หรือธรรมเนียมการปฏิบัติ, การเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในผลิตภัณฑ์ และบริการของ Vaaluu และเพื่อปรับปรุงความชัดเจนและสอดคล้องกันโปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข
เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Vaaluu

2. บัญชีของคุณ
เพื่อการใช้งานคุณลักษณะหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท Vaaluu เราต้องการให้คุณสมัครสมาชิกที่เว็บไซต์ Vaaluu.com บริษัทยอมรับผู้ถือบัญชีที่ถูกต้องและอนุญาติ
ให้ใช้งานได้ปกติ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้สำหรับระยะเวลาของการเป็นสมาชิก เพื่อใช้ผลิตภัณฑ์
และบริการของ Vaaluu เข้าใช้งานชื่อสมาชิกที่ใช้ลงทะเบียนกับเว็บไซต์ Vaaluu.com
แต่เพียงเพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Vaaluu ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เท่านั้น คุณต้องไม่เลือกชื่อผู้ใช้งานที่ล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามใดๆปลอมแปลงเป็นพนักงาน
หรือผู้อื่นซึ่งเป็นการจงใจทำให้เกิดความสับสน หรือซึ่งสร้างความไม่พอใจ การเหยียดเชื้อชาติ ลามกอนาจาร ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำให้การประเมินดังกล่าว
ในดุลยพินิจของบริษัทในการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้หรือการดำเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร คุณยอมรับที่จะเก็บรักษารหัสผ่านให้ปลอดภัยอยู่ตลอดและรักษาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณปราศจากไวรัส
หรือโทรจัน จะต้องใช้รหัสผ่านตามเงื่อนไขที่ได้ให้ไว้ในเว็บไซต์พนักงานของบริษัทตัวจริง
จะไม่มีการถามรหัสผ่านของคุณ หากคุณเชื่อว่าบัญชีของคุณถูกขโมยหรือถูกผู้อื่นลักลอบใช้งาน ให้ส่งการร้องขอรหัสผ่านผ่านลิงค์ขอทราบรหัสผ่านบนเว็บไซต์ Vaaluu.com แต่คุณไม่สามารถรับคืนเงินหรือค่าชดเชยจากทางบริษัทได้ การอ้างอิงถึง "หยุด" การใช้บัญชีรวมทั้ง การล็อคบัญชีเป็นการชั่วคราวหรือถาวร การถูกแบนบัญชีชั่วคราวหรือถาวร
หากบัญชีของคุณถูกแบน คุณจะไม่จะสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้เลย

3. การซื้อและการคืนเงิน
คุณจำเป็นต้องทำการซื้อ เพื่อรับผลิตภัณฑ์ และบริการของ Vaaluu ถ้าคุณต้องการที่จะซื้อ คุณต้องให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณส่งเป็นจริงและถูกต้องแม่นยำ(รวมทั้งข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ
และวันหมดอายุและรายละเอียดการชำระเงินอื่นๆ) คุณยินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงินทั้งหมด
ที่ระบุไว้เมื่อคุณใช้ รวมทั้งภาษีทั้งหมดโดยคำสั่งซื้อของคุณที่สั่งซื้อในส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ของ Vaaluu ข้อเสนอของคุณเป็นที่ยอมรับและมีสัญญาผูกพันเกิดขึ้น เมื่อบริษัทส่งข้อความ
ไปยังกล่องจดหมายเข้าของอีเมลบัญชีของคุณยืนยันว่าการชำระเงินของคุณได้รับแล้ว หรือ หากคุณเข้าสู่ระบบในส่วนลูกค้าของ Vaaluu มีการประมวลผลคำสั่งซื้อและจ่ายทันที
โดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งการชำระเงิน คุณเข้าใจและยอมรับว่าเมื่อคุณอนุญาตให้บริษัทหรือบริการชำระเงินอื่นๆ รับมอบหมายให้หักยอดจากบัตรเครดิตหรือโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นจำนวนเงินดังกล่าว จะไม่สามารถเรียกคืนเงินได้รวมทั้ง โดยไม่มีข้อจำกัดการยกเลิกบัญชีของคุณไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การระงับการจัดส่งสินค้า รวมทั้งระหว่างที่อยู่ในการแลกเปลี่ยน หรือยกเลิกการไม่ให้บริการต่อไป อย่างไรก็ตามจำนวนเงินจะคืนให้ที่คุณหากไม่มีการส่งมอบสินค้า

คุณเข้าใจว่าบริษัทอาจจะระงับหรือยุติบัญชีของคุณในกรณีที่ทางบริษัทไม่ได้รับข้อมูลตอบกลับการชำระเงินจากทางบัตรเครดิตของคุณและหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นคุณจะต้องส่งเงินมาให้บริษัทได้ทันทีสำหรับการชำระเงิน
ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายผ่านการใช้บัตรเครดิตใบอื่นหรือกลไกการชำระเงินอื่นๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิด
สำหรับบัตรเครดิตหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธนาคารหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมใดๆ ของคุณ

บริษัทขอสงวนสิทธิ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ที่จะจำกัดสิทธิ์พิเศษของสมาชิก Vaaluu การตรวจสอบข้อมูลบางอย่างที่ใช้บังคับกับการทำธุรกรรมกับผลิตภัณฑ์อาจจะถูกให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท ราคาและความพร้อมของรายการเงินสดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณยอมรับว่าคุณไม่สามารถและไม่มีสิทธิที่จะขายหรือโอนสิทธิ์ใดๆ ของสมาชิกเกี่ยวกับ Vaaluu, หรือเนื้อหาอื่นๆ หรือข้อมูลที่รวมอยู่ในบริการทั้งหมดหรือบางส่วน แก่บุคคลที่สามหรือหน่วยงานใดๆ บนเว็บไซต์ประมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือในทางกลับกันสิ่งที่มีมูลค่าหรืออื่น ๆ

Vaaluu.com ไม่ยอมรับการถ่ายโอนชื่อสมาชิกในการใช้งานเพื่อใช้สิทธิ์ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้บริการ
แลกเปลี่ยนเกมส์กับบริษัท คุณต้องไม่ซื้อ, ขาย, ให้ของขวัญหรือทำการซื้อขายบัญชีหรือเสนอที่จะซื้อ, ขาย, ให้เป็นของขวัญหรือทำการค้าขายบัญชีใดๆ และความพยายามทำกิจกรรมดังกล่าวจะถือว่าเป็นโมฆะ Vaaluu ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดตกฏของกิจกรรมและของรางวัลตามปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละสถานการณ์
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินหรือข้อกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมของบริษัทในเวลาใดก็ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มสำหรับกรณีการนำส่งผลิตภัณฑ์ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสั่งซื้อ หรือเปลี่ยนแแปลงวันเวลาตามแต่ละสถานการณ์

4. การทำงานของผลิตภัณฑ์ และบริการของ Vaaluu
บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดในการดูแลการดำเนินงานซื้อ ขายและบริการของบริษัท Vaaluu และจะแก้ไขความผิดพลาดโดยเร็วที่สุด บริษัทอาจจะต้องระงับการดำเนินงานของการบริการ กิจกรรม รวมถึงซื้อขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งก่อนสำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาปรับปรุงหรือเหตุผล
ทางด้านเทคนิคอื่นๆ ถ้าเป็นเช่นนั้นบริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าการระงับใช้เวลาสั้นที่สุด บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบในการหยุดให้บริการเว็บไซต์หรือการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากสถานการณ์ภายนอกของบริษัทที่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม

5. กฎ
คุณจะต้องทำตามกฎ คำแนะนำ ธรรมเนียมการปฏิบัติและคำสั่งใดๆที่ระบุไว้ในผลิตภัณฑ์ วิธี ขั้นตอนการใช้งาน รวมถึงกิจกรรม ของ Vaaluu

6. สำหรับเด็กและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18 ปี
หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 โดยการใช้เว็บไซต์ของบริษัท จะถือว่าได้แสดงว่า(หรือทำสัญญาว่า)
คุณได้รับความยินยอมจากพ่อแม่/ ผู้ปกครองของคุณที่จะซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของ Vaaluu ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทและแง่ของการดำเนินการ บริษัทอาจหยุดการใช้งานบัญชีใดๆ ถ้าบริษัทไม่พอใจความยินยอมดังกล่าวได้ ถ้าบริษัทได้รับข้อมูลจากผู้ปกครอง ว่าบุตรหลานของพวกเขา
ได้โกหกเรื่องอายุของพวกเขา เพื่อลงทะเบียนสำหรับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีการจำกัดอายุ บริษัทจะหยุดการให้บริการบัญชีเมื่อบริษัทมีข้อมูลที่น่าพอใจว่าคนที่รายงานเป็นผู้ปกครองแน่นอน

7. ความปลอดภัย/การใช้งานในทางที่ผิด
ก่อนที่จะใช้บริการของ Vaaluu คุณควรอ่านคำแนะนำที่พบในเงื่อนไขการปฏิบัติของบริษัท
ในขณะที่บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและดำเนินการถ้ามีการใช้บริการในช่องทางใดของ Vaaluu ถูกใช้อย่างไม่เหมาะสม (รวมถึงการโพสต์ข้อความบนส่วนประกอบหรือเครื่องมือการแชทหรืออื่นๆ) บริษัทไม่สามารถสัญญาว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Vaaluu จะไม่มีเนื้อหาดังกล่าวหรือที่บริษัทจะลบ
หรือปรับเปลี่ยนเนื้อหาใดๆและบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ใช้จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท
หรือประพฤติอย่างเหมาะสมได้หากคุณเป็นเหยื่อจากการประพฤติตัวอย่างไม่เหมาะสมของผู้ใช้งานอื่นหรือ
ได้รับการติดต่อที่ไม่ต้องการคุณควรแจ้งการประพฤติที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวผ่านความช่วยเหลือทุกช่องทางที่ติดต่อบริษัทได้เร็วที่สุด เช่นจากผู้ปกครองหรือจากเจ้าหน้าที่รักษากฏหมาย หากคุณยังได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหาดังกล่าวหรือไม่พอใจ คุณสามารถที่จะหยุดใช้บริการทุกประเภทเกี่ยวกับ Vaaluu ได้

8. นโยบายความเป็นส่วนตัว
สำหรับคำอธิบายของการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณโปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Vaaluu

9. การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา
Vaaluu เป็นเครื่องหมายการค้าของ บริษัท วาลู เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย
คุณจะต้องไม่นำชื่อ โลโก้ของบริษัท Vaaluu ไปใช้อ้างอิงในทางใดทางหนึ่ง
(เว้นแต่ตามขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ) รวมไปถึงส่วนประกอบอื่นๆ
(ข้อมูล, ข้อความ, รูปภาพ, กราฟิก, เสียงและวิดีโอ) คุณยอมรับว่าทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นๆ ในผลิตภัณฑ์ บัญชีและข้อมูลในเว็บไซต์ยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัท คุณอนุญาตให้บริษัทสามารถใช้และ/ หรือแก้ไขส่วนประกอบดังกล่าวในผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Vaaluu ที่บริษัทเห็นตามสมควร คุณตกลงว่าด้วยการส่งของวัสดุชนิดใดๆ ให้บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เ พื่อการแลกเปลี่ยน
กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท Vaaluu (ตัวอย่างไม่ครบถ้วนจะมีข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นสำหรับการใช้งานต่างๆ หรือไปที่หน้าวิธีการและขั้นตอนการใช้งาน) จะถือ ว่าคุณได้ให้อนุญาติบริษัทแบบไม่ผูกขาดในการใช้งาน
และหรือปรับเปลี่ยนวัสดุที่แสดงความคิดเห็นในแบบที่บริษัทเห็นสมควรคุณยินยอมที่จะสละสิทธิโดยชอบ
ทางศีลธรรมใดๆสิทธิตามขอบเขตของกฎหมายในการที่คุณจะไม่ถอนยื่นหรือพยายามที่จะคิดค่าใช้จ่าย
สำหรับการใช้งานนั้นๆ นอกจากนี้คุณรับประกันว่าคุณเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่เกี่ยวข้อง
กับการจำนนและการจำนนนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่น

10. การยกเลิกสมาชิก
ในกรณีที่คุณยกเลิกสมาชิกของคุณใน Vaaluu.com หรือการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไข คุณจะสูญเสียสิทธิของคุณต่อการชำระเงินใดๆ รวมถึงข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดที่คุณทำได้ คุณตกลงและทราบแล้วว่าคุณไม่ได้รับสิทธิในการคืนเงินสำหรับจำนวนเงินใดๆ ที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าในนามของสมาชิกก่อนที่จะถูกยุติตามข้อตกลงนี้
คุณรับทราบว่าถ้าบัญชีและสิทธิในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบ Vaaluu
ของคุณถูกยกเลิกโดยบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุผลใด คุณจะไม่ได้รับการคืนเงินค่าธรรมเนียม
ที่คุณได้จ่ายสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Vaaluu
และคุณจะสูญเสียข้อมูลการทำรายการและสิทธิ์ใน Vaaluu.com จะถูกยกเลิก

11. บุคคลที่สาม
ในเว็บไซต์ Vaaluu.com อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตหรือเทคโนโลยีอื่นๆ จัดทำโดยบุคคลที่สามรวมทั้งเว็บไซต์ / เทคโนโลยีที่ช่วยให้คุณจ่ายเงินโดยวิธีการของ
วิธีการชำระเงินให้ทำโดยบริษัทบุคคลที่สาม เราไม่อาจให้สัญญาใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้น
หรือเนื้อหาของผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้น เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท

12. ความรับผิดชอบต่อกฏหมายของคุณและของทางบริษัท
เราจะไม่ยอมรับผิดชอบทางด้านกฏหมายต่อการสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริษัทหรือพนักงานหรือตัวแทน
ของเราที่ (ก) ไม่มีการละเมิดหน้าที่การดูแลในกฏหมายโดยบริษัทหรือหรือพนักงานหรือตัวแทนของเรา (ข) การสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวไม่เห็นสอดคล้องกับผลที่ควรจะเป็นหรือการละเมิดอื่นๆ (ค) การสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับธุรกิจ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสีย
หรือความเสียหายที่เราได้รับจากการละเมิดข้อตกลงหรือการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของบริษัท Vaaluu ในทางที่ผิด

13. สิทธิของทางบริษัท
13.1 ถ้าหากพบว่าเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของบริษัทอาจถูกละเมิดหรือหากมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกัน
หรือหยุดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อทางบริษัท ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท Vaaluu ต่อผู้อื่นหรือต่อสาธารณะ เราอาจหยุด (ดังที่อธิบายข้างต้น) บัญชีการใช้งานนั้นๆ บนเว็บไซต์ Vaaluu.com ที่ทางบริษัท
สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิดโดยไม่คำนึงถึงสิทธิในการอุทธรณ์ตามที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียเครดิตการเป็นสมาชิก และ/ หรือการสูญเสียเงินจริงที่จ่าย
เป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายรายการ/ บัญชีหรือการทำธุรกรรมที่ต้องห้ามอื่นๆ เพื่อป้องกันหรือกำจัด
การละเมิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของบริษัทหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท Vaaluu ต่อผู้อื่นหรือต่อสาธารณะ เราอาจดูแลหรือตรวจสอบโดยอัตโนมัติ (รวมถึงการปฏิเสธหรือการลบเนื้อหา) และหรือบันทึกการแชทส่วนตัวและในสาธารณะหรือกิจกรรมใดๆ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท Vaaluu
13.2 บริษัทอาจจะถ่ายโอนสิทธิหรือหน้าที่ของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนภายใต้ข้อตกลงนี้ ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าเราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของคุณตามข้อตกลงนี้ไม่ได้มีอคติ เนื่องจากข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงส่วนตัวของคุณ คุณไม่สามารถที่จะโอนสิทธิหรือหน้าที่ของคุณ
ภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่มีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

14. หลักการทั่วไป
ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณในฐานะผู้บริโภค หัวเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการแนะนำเท่านั้นและไม่ได้มีผลผูกพัน ถ้าบริษัทไม่สามารถบังคับใช้บทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบกับบริษัทจากการบังคับใช้บทบัญญัติทั้งสอง
(หรือบทบัญญัติที่คล้ายกัน)ในโอกาสภายหลังหากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไข
ถูกพบโดยศาลว่าไม่ถูกต้อง บริษัทเห็นว่าศาลควรพยายามที่จะให้ผลกระทบต่อเจตนาของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่สะท้อนอยู่ในบทบัญญัตินี้ และว่าบทบัญญัติอื่นๆ ยังคงสามารถใช้ได้บังคับได้ปกติ ยกเว้นสำหรับข้อกำหนด
ที่กันออกและจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ไม่มีสิทธิที่จะบังคับ
ใช้ตามเงื่อนไงของข้อตกลงนี้ได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทยและข้อพิพาท
ที่เชื่อมโยงกับพวกเขาหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท Vaaluu ใดๆ จะถูกตัดสินโดยศาลของประเทศไทย

15.คำถาม ความคิดเห็น และข้อร้องเรียน
หากคุณมีคำถามใดๆ ความคิดเห็น, หรือ ข้อร้องเรียน กับเว็บไซต์นี้หรือกับแง่มุมใดของเว็บ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราผ่านทางหน้าข้อมูลติดต่อเรา