Reward Coins

ข้อกำหนดของเหรียญ (Coin)

  1. เหรียญ (Coin) คือแต้มสะสมของ vaaluu.com เหรียญเกิดจากการซื้อสินค้าที่ Vaaluu โดยคำนวณมูลค่าในอัตราส่วน 25 บาท : 1 เหรียญ
  2. เหรียญ คือการสะสมแต้มเพื่อรับสิทธิพิเศษจาก vaaluu.com ไม่สามารถแลกซื้อสินค้าใดๆ ได้
  3. เหรียญ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสด, เครดิตสโตร์ หรือโอนย้ายให้ผู้ซื้อรายอื่นได้
  4. เหรียญ มีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่ได้รับ หรือ เมื่อนำไปแลกสิทธิพิเศษใดๆ จะมีอายุ 12 เดือน
  5. vaaluu.com มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ของเหรียญ โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า