Member

ข้อกำหนดของสมาชิก (Vaaluu Member)

 • สมาชิก (Vaaluu Member) คือระบบสมาชิกของ vaaluu.com ที่เกิดจากผู้ใช้หรือผู้ซื้อ ลงทะเบียนกับ vaaluu.com
 • ระดับของสมาชิกจะปรับขึ้นตาม “เหรียญ” ที่สมาชิกสะสม โดยโดยนับจากวันที่ลงทะเบียน หรือนับจากวันแรกที่ปรับระดับ เมื่อครบ 12 เดือน ผู้ซื้อจะได้รับสิทธิพิเศษใน 1 ปี ถัดไป ตามระดับผู้ซื้อสะสมเหรียญได้ และปรับเหรียญเป็นศูนย์สําหรับการสะสมในปีต่อไป
 • ผู้ซื้อหรือผู้ใช้ ไม่สามารถโอนสถานะการเป็นสมาชิกให้กับผู้อื่นได้

vaaluu.com มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สิทธิประโยชน์ของสมาชิกโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า


ขั้นตอนสมัครสมาชิก

1. คลิ๊ก ที่ Sign Up
2. กรอกข้อมูลชื่อ นามสกุล อีเมล์ และพาสเวิร์ด
3. ติ๊กถูกที่ช่องเพื่อรับข่าวสารกับเรา จากนั้นกด Create Account 
4. เช็คที่อีเมล์เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก


การเลื่อนระดับสมาชิก

เหรียญจะมีอายุ 1ปี โดยระยะเวลาจะนับจากวันล่าสุดที่สมาชิกได้เลื่อนระดับ
(ยกตัวอย่าง สมาชิก A เลื่อนระดับเป็น Novice วันที่ 10 มค. 60 ระยะเวลาของสมาชิกในการสะสมเหรียญสิ้นสุดคือ 10 มค.61)

ระดับที่1. Standard Level ช่วงจำนวนเหรียญ 0-249 

 1. สะสมครบ 250เหรียญ ภายในระยะเวลา 12 เดือน เพื่อเลื่อนเป็น Novice Level
 2. ถ้าสะสมเหรียญได้น้อยกว่า 250เหรียญ คุณจะยังคงอยู่ใน สถานะ Standard Level และเหรียญของคุณจะถูกปรับค่าเป็น 0ใหม่ในวันครบรอบการใช้งาน 

ระดับที่2. Novice Level ช่วงจำนวนเหรียญ 250-749 

 1. สะสมเพิ่ม 500เหรียญ ภายในระยะเวลา 12 เดือน เพื่อเลื่อนเป็น Master Level
 2. ถ้าสะสมเหรียญได้น้อยกว่า 750เหรียญ แต่ไม่น้อยกว่า250เหรียญ คุณจะยังคงอยู่ใน สถานะ Novice Level และเหรียญของคุณจะถูกปรับค่าเป็น 0ใหม่ในวันครบรอบการใช้งาน
 3. ถ้าสะสมเหรียญได้น้อยกว่า 250เหรียญ คุณจะอยู่ในสถานะ Standard Level และ เหรียญของคุณจะถูกปรับค่าเป็น 0ใหม่ในวันครบรอบการใช้งาน 

ระดับที่3. Master Level ช่วงจำนวนเหรียญ 750-1499 

 1. สะสมเพิ่ม 750เหรียญ ภายในระยะเวลา 12 เดือน เพื่อเลื่อนเป็น Epic Level
 2. ถ้าสะสมเหรียญได้น้อยกว่า 1500เหรียญ แต่ไม่น้อยกว่า750เหรียญ คุณจะยังคงอยู่ใน สถานะ Master Level และเหรียญของคุณจะถูกปรับค่าเป็น 0ใหม่ในวันครบรอบการใช้งาน
 3. ถ้าสะสมเหรียญได้น้อยกว่า 750เหรียญ แต่ไม่น้อยกว่า250เหรียญ คุณจะอยู่ใน สถานะ Novice Level และเหรียญของคุณจะถูกปรับค่าเป็น 0ใหม่ในวันครบรอบการใช้งาน
 4. ถ้าสะสมเหรียญได้น้อยกว่า 250เหรียญ คุณจะอยู่ในสถานะ Standard Level และ เหรียญของคุณจะถูกปรับค่าเป็น 0ใหม่ในวันครบรอบการใช้งาน

ระดับที่4. Epic Level ช่วงจำนวนเหรียญ 1500ขึ้นไป

 1. เพื่อรักษาสถานะ Epic Level คุณต้องสะสมเหรียญอย่างน้อย 1500 ในช่วง 12 เดือน หลังจากได้ปรับเป็นสถานะเป็น Epic Level และเหรียญสะสมของคุณจะถูกปรับค่าเป็น 0 ใหม่ในวันครบรอบการใช้งาน
 2. ถ้าสะสมเหรียญได้น้อยกว่า 1500เหรียญ แต่ไม่น้อยกว่า750เหรียญ คุณจะยังคงอยู่ใน สถานะ Master Level และเหรียญของคุณจะถูกปรับค่าเป็น 0ใหม่ในวันครบรอบการใช้งาน
 3. ถ้าสะสมเหรียญได้น้อยกว่า 750เหรียญ แต่ไม่น้อยกว่า250เหรียญ คุณจะอยู่ในสถานะ Novice Level และเหรียญของคุณจะถูกปรับค่าเป็น 0ใหม่ในวันครบรอบการใช้งาน
 4. ถ้าสะสมเหรียญได้น้อยกว่า 250เหรียญ คุณจะอยู่ในสถานะ Standard Level และ เหรียญของคุณจะถูกปรับค่าเป็น 0ใหม่ในวันครบรอบการใช้งาน