โปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายน

โปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายน

โปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายน

ต้อนรับอากาศเย้น เย็น !! ... สบ๊าย สบาย! กับ โปร "Friend get Friend"

ขั้นตอนการรับ

STEP.1 ชวนเพื่อนทำรายการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ครั้งแรก
STEP.2 ผู้ถูกชวนหลังจากใบรายการที่ทำสำเร็จ สามารถยืนยันชื่อ - นามสกุล - อีเมล์ ของผู้ชวน กับ Vaaluu ได้ทุกช่องทาง


เงื่อนไข

1. ผู้ชวนจะได้รับเครดิตสโตร์ 100บาท เมื่อผู้ถูกชวนทำใบรายการครั้งแรกสำเร็จ
2. ชวนเพื่อนได้ไม่จำกัด
3. ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น